ساعت بازی فینال کشتی محمدرضا گرایی المپیک کی است؟

بازی کشتی فینال محمدرضا گرایی در المپیک ۲۰۲۰ ساعت چند است؟

بازی کشتی فینال محمدرضا گرایی در المپیک ۲۰۲۱ توکیو روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۱۵:۰۰ برگزار می گردد.

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب