ساعت بازی کشتی محمدرضا گرایی المپیک سه شنبه ۱۲ مرداد

کشتی محمدرضا گرایی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی فرنگی محمدرضا گرایی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب