ساعت بازی کشتی رضا اطری المپیک چهارشنبه ۱۳ مرداد

مسابقه کشتی آزاد رضا اطری در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی رضا اطری مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۵۷ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب