ساعت بازی کشتی محمد هادی ساروی المپیک دوشنبه ۱۱ مرداد

بازی کشتی فرنگی محمد هادی ساروی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی فرنگی محمد هادی ساروی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب