ساعت بازی کشتی محمد علی گرایی المپیک دوشنبه ۱۱ مرداد

بازی کشتی فرنگی محمد علی گرایی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی فرنگی محمد علی گرایی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب