جدول قطعی برق کرمان فردا سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق کرمان فردا ۵ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق کرمان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق کرمان برای فردا سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر کرمان ۵ مرداد ۱۴۰۰

گروهبندی شهر کرمان

منبع : شرکت توزیع نیروی برق کرمان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب