اختلاف ساعت ایران و بولیوی – تهران با بولیوی چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با  بولیوی / تهران و  بولیوی – لاپاز چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و بولیوی – لاپاز ۸:۳۰- است.( ساعت ایران از ایران و بولیوی – لاپاز ۸:۳۰ ساعت جلوتر است ). Bolivia-La-Paz شهر لاپاز پایتخت کشور بولیوی می‌باشد. همچنین اختلاف ساعت ایران از شهر سوکره ۸:۳۰ جلو است.

نقشه آنلاین بولیوی – لاپاز

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب