ساعت بازی بوکس دانیال شه بخش المپیک ۲۰۲۰ توکیو

مسابقه دانیال شه بخش بوکس المپیک ۲۰۲۱ امروز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی بوکس دانیال شه بخش در مرحله یک شانزدهم نهایی وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقه صبح از ساعت ۶:۳۰ – مسابقه ظهر از ساعت ۱۲:۳۰

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب