اختلاف ساعت ایران و آنگولا – تهران با آنگولا چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با آنگولا / تهران و آنگولا – لوآندا چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و آنگولا – لوآندا ۳:۳۰- است.(ساعت ایران از آنگولا – لوآندا ۳:۳۰  ساعت جلوتر است). Angola, Luanda شهر لوآندا پایتخت کشور آنگولا می باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب