زمان بازی انگلیس و دانمارک نیمه نهایی یورو ساعت چند است؟

ساعت بازی انگلیس و دانمارک نیمه نهایی یورو ۲۰۲۰ ساعت چنده؟

بازی انگلیس و دانمارک در مرحله نیمه نهایی یورو ۲۰۲۰ روز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب