تاسوعا و عاشورا ۱۴۰۰ کی و چه تاریخی و چه ماهی هست؟

تاریخ تاسوعا سال ۱۴۰۰ کی و چه روزی است؟

تاسوعا سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ و ۹ محرم ۱۴۴۳ تاسوعای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

تاریخ عاشورا سال ۱۴۰۰ کی و چه روزی است؟

عاشورا سال ۱۴۰۰ پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ و ۱۰ محرم ۱۴۴۳ عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

منبع عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب