تاریخ روز تکریم مادران و همسران شهدا ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز تکریم مادران و همسران شهدا ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

یک شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ و ۱۳ جمادي الثانیه ۱۴۴۳ تاریخ تکریم مادران و همسران شهدا ۱۴۰۰ می باشد.

تکریم مادران و همسران شهدا ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

یک شنبه ۲۶ دی روز تکریم مادران و همسران شهدا ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب