آغاز امامت حضرت ولیعصر و امام زمان ۱۴۰۰ کی می باشد؟ سالگرد

تاریخ سالگرد روز شروع امامت حضرت امام زمان جمعه ۲۳ مهر ۸ ربیع الاول ۱۴۴۳ می باشد. ۱۴۰۰

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب