تاریخ اربعین حسینی محرم 1400 کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ اربعین حسینی محرم 1400 چندمه / کی است؟

دو شنبه 5 مهر 1400 و 20 صفر 1443 اربعین حسینی محرم 1400 می باشد.

روز اربعین حسینی 1400 چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه 28 مرداد روز اربعین حسینی محرم 1400 می باشد

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب