تاریخ اربعین حسینی محرم ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ اربعین حسینی محرم ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

دو شنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ و ۲۰ صفر ۱۴۴۳ اربعین حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

روز اربعین حسینی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

پنج شنبه ۲۸ مرداد روز اربعین حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب