تاریخ تاسوعای حسینی ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ تاسوعای حسینی محرم ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

چهار شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ و ۹ محرم ۱۴۴۳  تاسوعای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

چهار شنبه ۲۷ مرداد روز تاسوعای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب