قیمت خودرو

☀️ متفرقه

اسامی برندگان پیش فروش یک ساله ایران خودرو مرحله پنجم ۲۷ مهر ۹۹

نتایج قرعه کشی مرحله پنجم پیش فروش یک ساله ایران خودرو به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نتایج

Read More
☀️ متفرقه

اسامی برندگان فروش فوق العاده ایران خودرو مرحله پنجم ۲۷ مهر ۹۹

نتایج قرعه کشی مرحله پنجم فروش فوق العاده ایران خودرو به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نتایج قرعه

Read More
☀️ متفرقه

نتایج و اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو مرحله پنجم ۲۷ مهر ۹۹

نتایج قرعه کشی مرحله پنجم فروش محصولات ایران خودرو به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نتایج قرعه

Read More