مردی که از ابتدای زندگی تا زمان مرگش زنی ندیده + فیلم

در سال ۱۸۵۶ نوزادی به دنیا آمد که مادرش ۴ ساعت پس از تولد او فوت کرد. او بدون سرپناه بود، به همین علت یکی از کارکنان بیمارستان این نوزاد را به شهر دیرشهیر برد و به دست راهبان سپرد. راهبان اسم این نوزاد را مایکل گذاشته و به او خواندن و نوشتن یاد دادند. طبق گفته مایکل در خاطراتش، او پس از رسیدن به سن قانونی تصمیم گرفت با وجود قوانین سختگیرانه صومعه همچون ممنوعیت ازدواج، عدم خارج شدن  از صومعه و عدم تراشیدن مو و ریش راهب شود. گفته شده مایکل تا زمان مرگش از قوانین صومعه پیروی کرده و  هیچ زنی را تا آخر عمر خودش ندید. گفتنی است که راهب کسی است که اصول ریاضت را می‌داند، وظایف دینی را انجام می‌دهد و تنها یا همراه با دیگر راهبان زندگی می‌کند.

منبع:yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب