برنامه مسابقات کشتی نروژ فردا ۱۱ مهر ۱۴۰۰

برنامه کشتی نروژ ۲۰۲۱ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ایران

برنامه مسابقات تیم ملی کشتی ایران در مسابقات قهرمانی کشتی جهان نروژ ۲۰۲۱ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ رو می بینیم.

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸: تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

منبع : ایرنا – عکس: yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب