ساعت بازی زنیت و مالمو امشب ۷ مهر ساعت چنده؟

بازی زنیت و مالمو ۲۰۲۱ چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی زنیت و مالمو در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱ امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۲۰:۱۵ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب