آغاز هفته دفاع مقدس 1400 کی شروع می شود و چه روزی است؟

روز شروع هفته دفاع مقدس ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق چند شنبه است؟

چهارشنبه 31 شهریور ۱۴۰۰ امسال شروع هفته دفاع مقدس می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب