جدول قطعی برق تبریز فردا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی قطع برق تبریز فردا شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تبریز، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تبریز برای روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق تبریز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب