ساعت بازی کشتی مصطفی حسین خانی المپیک پنجشنبه ۱۴ مرداد

مسابقه کشتی آزاد مصطفی حسین خانی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی مصطفی حسین خانی مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب