مبلغ یارانه معیشتی خانواده پنج نفره و بیشتر مرداد ۱۴۰۰ چقدر است؟

مبلغ یارانه معیشتی خانواده ۵ نفره و بیشتر در مرداد ۱۴۰۰ چقدره؟

مانند دوره های قبل ، خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

منبع : Yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب