یارانه معیشتی مرداد ماه ۱۴۰۰ کی ساعت چند واریز میشود

ساعت واریز یارانه معیشتی مرداد ۱۴۰۰ کی است؟

یارانه معیشتی مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.

منبع : Yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب