اختلاف ساعت ایران و بلاروس – تهران با بلاروس چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با بلاروس / تهران و بلاروس – مینسک چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و بلاروس – مینسک ۱:۳۰- است.( ساعت ایران از ایران و بلاروس – مینسک ۱:۳۰ ساعت جلوتر است ). Belarus, Minsk شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس می‌باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب