اختلاف ساعت ایران و باربادوس – تهران با باربادوس چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با باربادوس / تهران و باربادوس – بریج‌تاون چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و باربادوس – بریج‌تاون ۸:۳۰- است.( ساعت ایران از  باربادوس – بریج‌تاون ۸:۳۰ ساعت جلوتر است ). Barbados, Bridgetown شهر بریج‌تاون پایتخت کشور باربادوس می‌باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب