اختلاف ساعت ایران و بحرین – تهران با بحرین چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با بحرین / تهران و بحرین – منامه چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و بحرین – منامه ۱:۳۰- است.( ساعت ایران از بحرین – منامه ۱:۳۰ ساعت جلوتر است ). Bahrain, Manama شهر منامه پایتخت کشور بحرین می‌باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب