اختلاف ساعت ایران و باهاما – تهران با باهاما چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با باهاما / تهران و باهاما – ناسائو چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و باهاما – ناسائو ۸:۳۰- است.( ساعت ایران از باهاما – ناسائو ۸:۳۰ ساعت جلوتر است ). Bahamas, Nassau شهر ناسائو پایتخت کشور باهاما می‌باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب