اختلاف ساعت ایران و آذربایجان – تهران با آذربایجان چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با آذربایجان / تهران و آذربایجان – باکو چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و آذربایجان – باکو ۰:۳۰- است.( ساعت ایران از آذربایجان – باکو ۳۰ دقیقه جلوتر است ). Azerbaijan, Baku شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان می‌باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب