برنامه کامل مسابقات شمشیربازی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

برنامه بازی های شمشیربازی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

برنامه کامل بازی های تیم ملی شمشیربازی ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و  محمد رهبری در ترکیب  تیم ملی شمشیر بازی کشورمان در المپیک توکیوقرار دارند.

شمشیربازی انفرادی (مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری): مرحله یک سی و دوم تا یک چهارم نهایی (روز شنبه ۲ مرداد ماه از ساعت ۴:۳۰ صبح

مرحله نیمه نهایی، رده بندی و فینال از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر)

شمشیربازی (مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری)

مرحله یک هشتم تا نیمه نهایی سابر تیمی (روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه از ساعت ۵:۳۰ صبح، مرحله رده بندی و فینال از ساعت ۱۴

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب