ساعت مراسم افتتاحیه المپیک جمعه ۱ مرداد ساعت چنده؟

مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو سال ۲۰۲۱ روز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب