ساعت بازی آرژانتین و استرالیا المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

بازی آرژانتین و استرالیا امروز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی آرژانتین و استرالیا در بازی های فوتبال المپیک ۲۰۲۰ امروز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب