قیمت جدید نان در تهران ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت جدید انواع نان در تهران سال ۱۴۰۰ چقدر شد؟

اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیه ای نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه ای نوع یک و دو را اعلام کرد.

نانقیمت 
بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم۱.۸۰۰ تومان
تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم۹۰۰ تومان
تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم۷۰۰ تومان
لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم۵۰۰ تومان
تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم۱.۰۰۰ تومان
لواش اتوماتیک هر کیلوگرم۵ هزار تومان

قیمت انواع نان یارانه ای نوع ۲

همچنین قیمت انواع نان یارانه ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است

نانقیمت
بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم۲.۵۰۰ تومان
تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم۱.۲۰۰ تومان
تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم۱.۰۰۰ تومان
لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم۶۵۰ تومان
سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم۳.۰۰۰ تومان
تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم۱.۵۰۰ تومان
لواش اتوماتیک هر کیلوگرم۶ هزار تومان

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب