جدول قطعی برق تهران فردا سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق تهران فردا سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای روز سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران روز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

منبع : شهر آرا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب