جدول ساعت برنامه خاموشی برق تهران امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۰

برنامه قطعی برق تهران امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی برق تهران امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۰

منبع : شهر آرا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب