روز پدر ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز پدر سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

۲۶ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۳ رجب ۱۴۴۳ تاریخ روز ولادت حضرت امام علی و روز پدر می باشد.

روز پدر ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ تاریخ روز میلاد حضرت امام علی و روز پدر می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب