فیلم های بابک خرمدین کارگردان چه فیلم های هستند؟

بابک خرمدین چه فیلم هایی ساخته و کارگردانی کرده است؟

«بور بیجاده رنگ» ۱۳۸۶ (۲۲ دقیقه)
«سه شنبه: مامان» ۱۳۸۸ (۹ دقیقه)
فیلم نیمه بلند داستانی «روزن (کورسو)» ۱۳۸۹ (۴۲ دقیقه) با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
فیلم بلند داستانی «سوگنامه‌ای برای یاشار» ۱۳۹۲ ساخته شده در لندن (۷۲ دقیقه)

جوایز بابک خرمدین

برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی برای ”بور بیجاده رنگ» در جشنواره بین‌المللی فیلم آسا (فیلم‌های انسان دوستانه) ۱۳۸۸ و کاندیدا در بخش فیلمنامه، تصویر برداری، تدوین و صدا

برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای فیلم «بور بیجاده رنگ» در پنجمین جشنواره بین‌المللی پروین اعتصامی ۱۳۸۸

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب