زمان بازی استقلال و ذوب آهن ۱۴۰۰ ساعت چند و کی است؟

ساعت بازی استقلال و ذوب آهن در اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

بازی استقلال و ذوب آهن در هفته ۲۲ بیست دوم لیگ برتر روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۲:۱۵ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب