پیام تبریک روز معلم ۱۴۰۰ به پدر و مادر و همکاران و استاد

متن زیبا برای روز معلم ۱۴۰۰ / پیام تبریک روز معلم سال ۱۴۰۰

متن پیام تبریک روز معلم سال ۱۴۰۰ به پدر و مادر و همکاران و استاد

متن زیبا درمورد روز معلم ۱۴۰۰

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روز استاد مبارک

پیامک تبریک روز معلم ۱۴۰۰

ای معلم تو را سپاس

ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس

ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تو را سپاس

ای که همچون باران

بر کویر خشک اندیشه ام باریدی تو را سپاس

روزت مبارک معلم عزیزم

پیامک تبریک روز معلم ۱۴۰۰ به معلم

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم و دلم شاد شده

روز معلم و استاد مبارک باد

 …………………………

شمع شدی شعله شدی سوختی

تا هنرت را به من آموختی

معلم عزیزم روزت مبارک

 …………………………

عارفان علـم عاشـق می شوند

بهترین مردم معلم می شوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم مبارک باد

 …………………………

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

 …………………………

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود

دانای عشق روزت مبارک

 …………………………

معلم باغبان باغ عشق است

معلم قافله سالار عشق است

روزت مبارک

 …………………………

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست

و هر روز، روز معلم هست

معلمی هنر است

عشقی است آسمانی

روزت مبارک

 …………………………

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی

 …………………………

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است

روزت مبارک استادم

 …………………………

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌ های پسندیده خدا

و تعظیم علم و معرفت است

معلم، محرم اسرار شاگردان

طبیب بیماری نادانى

شریک اندوه و شادی شاگردان است

 …………………………

معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌ کند

و ندای فطرت را به گوش همه می‌ رساند

 …………………………

در کلاس درس زندگی صبوری ات آینه زندگیمان گشته

و دلسوزی تو رهنمودیست برای آیندگان

عشق درکلامت جاریست

نگاهت گرچه بوی خستگی دارد

ولی عشق تورا آکنده از تعلم ساخته

معلم عزیزم در کلاس زندگی من متن دلخوشی دواندی

روزت مبارک

 …………………………

معلم همه عشق است

معلم اوج شوراست

معلم جان دلها

معلم راه نور است

معلم آتش جان

معلم کوه طور است

معلم شمع سوزان

معلم پرغروراست

روزت مبارک

 …………………………

شمع را ساخته اند که بسوزد

معلم می سوزد که بسازد

فرق است بین این دو, سوختن وساختن

سوختن تو سرآغاز ساختن نسل هاست

قدردان زحمات شماییم استاد عزیز

 …………………………

در میان تاریکی ها چراغی روشن ساخته ای

چراغی که انوار روزافزون‌اش تا فراسوی مرزها می تابد

و شعله عشق را فروزان می کند

تاریکی‌ها را مغلوب خود ساخته ای

و حیات ابدی را به تکاپو وا داشته ای

عشق درقدم هایت نهادینه شده

به پاس این عشق بوسه برقدمهایت می زنم

و صمیمانه روزت را تبریک می گویم معلم بزرگوارم

 …………………………

بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند ، نه با کتاب

تقدیم به قلب پر مهر شما
روزتان مبارک

 …………………………

ای معلم تو را سپاس :ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس
ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

 …………………………

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب