زمان بازی پرسپولیس و الریان لیگ آسیا ساعت چند و کی است؟

ساعت بازی پرسپولیس و الریان قطر ۲۰۲۱ ساعت چند هست؟

بازی پرسپولیس و الریان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب