آیا فردا چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ اول ماه رمضان است؟

آیا فردا چهارشنبه ۲۵ فروردین در ایران اول ماه رمضان است؟

طبق گزارش گروه‌های رصدی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در سراسر کشور، هلال ماه رمضان در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد.

بنابراین ماه شعبان ۳۰ روزه است و فردا چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ اولین روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود.

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب