تاریخ ولادت حضرت رسول اکرم روایت اهل سنت ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت رسول اکرم روایت اهل سنت ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ و ۱۲ربیع الاول ۱۴۴۳  تاریخ شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ می باشد.

روز ولادت پیامبر ص روایت اهل سنت ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

سه شنبه ۲۷ مهر روز شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب