تاریخ ولادت امام موسی کاظم ۱۴۰۰ کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ ولادت حضرت امام موسی کاظم سال ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟ ۹ مرداد سال ۱۴۰۰ و ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۲

بیشتر بخوانید