ورزش های خطرناک و ممنوع برای بیماران قلبی

وقتی با بیماری‌های قلبی دست و پنجه نرم می‌کنید، محدودیت‌ها یکی پس از دیگری وارد زندگی شما می‌شود؛ مخصوصا در

بیشتر بخوانید