رودبار جنوب کجاست در کدام استان است کجا قرار دارد؟

شهر رودبار جنوب در کدام استان و کجای ایران است؟ شهر رودبار جنوب در استان کرمان قرار دارد. منبع:ویکیپدیا

بیشتر بخوانید