قیر و کارزین کجاست در کدام استان است کجا قرار دارد؟

شهر قیر و کارزین در کدام استان و کجای ایران است؟ شهر قیر و کارزین در استان فارس قرار دارد. منبع:ویکیپدیا

بیشتر بخوانید