قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

بر اساس معاملات انجام شده امروز – ۲۰ بهمن ۹۸ – قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز ۱۹

بیشتر بخوانید