مدتی است روی پوست سرم پوسته می‌زند و سفید شده است، آیا قارچ پوستی است؟

پاسخ: این عوارض ممکن است مربوط به بیماری درماتیت سبورئیک باشد؛ این بیماری با قارچ متفاوت است باید از شامپوی

بیشتر بخوانید

انگشتان پا و ناخن ، از ساق پا تا نوک انگشتان پا قرمز و ملتهب شده است

سوال کامل: انگشتان پایم قارچ عفونتی زده  و ۲ ناخن پایم افتاده است، از ساق پا تا نوک انگشتان پا

بیشتر بخوانید

حنای هندی استفاده کردم، سرم دچار خارش شدید شد و ریزش مو داشتم

سوال کامل: چند سال پیش در ترکیب یک ماسک مو به جای وصمه از حنای هندی استفاده کردم، سرم دچار خارش شدید

بیشتر بخوانید

علت جوش‌های پشت بازو و پشت ران پا چیست؟ آیا قارچی است؟

پاسخ: این عوارض می‌تواند تحت تاثیر بیماری‌های مختلف باشد، ابتدا باید آزمایش دهید و از سالم بودن کبد خود اطمینان

بیشتر بخوانید

دست و جاهای مختلف بدنم لکه‌های قرمز زیر پوست ایجاد می‌شود و خارش دارد

سوال کامل: حدود ۲۵ سال است روی قوزک هر ۲ پا، دست و جاهای مختلف بدنم لکه‌های قرمز زیر پوست

بیشتر بخوانید

اطراف کشاله رانم عرق بد بویی تولید می‌شود و شروع به خارش می‌کند – قارچ

سوال کامل: یک سال است اطراف کشاله رانم عرق بد بویی تولید می‌شود و شروع به خارش می‌کند و هرچند

بیشتر بخوانید

در قسمت بالای کمرم قارچ به وجود آمده است، گاهی خیلی خارش دارد و قرمز می‌شود

سوال کامل: حدود ۵ سال است که در قسمت بالای کمرم قارچ به وجود آمده است، گاهی خیلی خارش دارد

بیشتر بخوانید

پشت سرم قارچ زده که گاهی اوقات چرکی می‌شود و خونریزی زیادی می‌کند

سوال کامل: مدتی است که پشت سرم قارچ زده که گاهی اوقات چرکی می‌شود و خونریزی زیادی می‌کند و باعث

بیشتر بخوانید