دعای۲۳ صحیفه سجادیه هنگام عافیت و درخواست شکر آن از خدا + فیلم و متن

کلیپ دعای صحیفه ی سجادیه به همراه متن برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا سه

بیشتر بخوانید

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه هنگام سختی، مشقت و دشواری کارها + کلیپ و متن

کلیپ دعای صحیفه ی سجادیه به همراه متن برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا سه

بیشتر بخوانید

دعای ۱۹ صحیفه سجادیه هنگام درخواست باران پس از قحطی + کلیپ و متن

ویدئوی صوتی دعای صحیفه ی سجادیه به همراه متن برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا

بیشتر بخوانید

دعای ۱۷ صحیفه سجادیه پناه بردن به حق از شیطان + کلیپ به همراه متن

کلیپ دعای صحیفه ی سجادیه به همراه متن  برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا سه

بیشتر بخوانید

دعای ۱۶ صحیفه سجادیه دعای طلب آمرزش گناهان + دانلود کلیپ به همراه متن

کلیپ دعای صحیفه ی سجادیه به همراه متن  برای دانلود این ویدئو میتوانید بعد از پخش روی تنظیمات یا سه

بیشتر بخوانید