تابستان و زمستان دست‌هایم به شدت داغ می‌شود علت آن چیست؟

سوال کامل: خانم ۳۸ ساله هستم، تابستان و زمستان دست‌هایم به شدت داغ می‌شود علت آن چیست؟ پاسخ: ممکن است

بیشتر بخوانید

انگشت بزرگ هر دو پاهایم هم سرد و هم گزگز می‌شود، علت آن چیست؟

سوال کامل: خانمی ۳۸ساله هستم. حدود یک ماه هست انگشت بزرگ هر دو پاهایم هم سرد و هم گزگز می‌شود،

بیشتر بخوانید

نوک انگشت پاهایم یخ می‌زند و انگشتانم بی‌حس می‌شوند

سوال کامل: نوک انگشت پاهایم یخ می‌زند و انگشتانم بی‌حس می‌شوند، پزشک مراجعه کردم، اما فایده نداشت، وقتی سرم را

بیشتر بخوانید

پسر ۴.۵ساله دارم تمام سال دست و مخصوصا پاهایش سرد است، علت آن چیست؟

سوال کامل: پسر ۴.۵ساله دارم تمام سال دست و مخصوصا پاهایش سرد است، علت آن چیست؟ پاسخ: ممکن است گردش

بیشتر بخوانید